DTP - Добруджа Кабел


Тук може да се плащат сметки за кабелна телевизия и интернет към Добруджа Кабел.
Изисквана информация - 11-цифрен абонатен номер.
Информация за абонатния ви номер може да получите на телефоните на Добружа Кабел -
0882309085 или 058/604 844.