Камера 8 се намира на адрес ул."Ген. Колев" No:45.

Камера 8 намираща се на ул.Ген. Колев No:45.