Камера 6 се намира на адрес ж.к:"Дружба" бл:9.

Камера 6 намираща се на Дружба бл:9