Kамерa 5 се намира на адрес ул.“Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М).