Kамерa 5 се намира на адрес ул.“Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М).

Камера3 намираща се на адрес ул. “Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М)