Камера 18 намираща се в ЖК Добротица

Камера 18 намираща се ЖК. \