Камера 17 намираща се на пл.Свобода

Камера 17 намираща се на пл. \