Камера 15 намираща се на ул. "Христо Ботев"

Камера 15 намираща се на ул. \