Камера 1 намираща се на х-л "Добруджа"

Камера 1 намираща се на х-л 'Добруджа'