Камера 13 намираща се на ул. "Кирил и Методий" No:49