Kамерa 10 се намира на адрес ул. “Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М).