Тарифи

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.03.2019г. са в сила следните цени:

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

СТАНДАРТНИ АБОНАТИ
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛA
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 20 HD КАМЕРИ ОТ ГРАДА
 • Безсрочен договор

  17,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  16,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  15,00 ЛЕВА

ПЕНСИОНЕРИ И СТУДЕНТИ
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛА
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 20 HD КАМЕРИ ОТ ГРАДА
 • Безсрочен договор

  14,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  13,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  12,00 ЛЕВА

ИНВАЛИДИ С НАД 70% ТЕЛК
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛА
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 20 HD КАМЕРИ ОТ ГРАДА
 • Безсрочен договор

  9,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  8,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  7,00 ЛЕВА

ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
 • 100 + 100mbps
 • оптична свързаност
 • неограничен
 • Безсрочен договор

  12,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  11,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  10,00 ЛЕВА

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
 • 100 + 100mbps
 • оптична свързаност
 • неограничен
 • Безсрочен договор

  14,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  13,50 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  13,00 ЛЕВА

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ + ИНТЕРНЕТ

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ + ИНТЕРНЕТ
 • СТАНДАРT
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛA
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 100 + 100 Mbps ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
 • Безсрочен договор

  20,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  19,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  18,00 ЛЕВА

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ + ИНТЕРНЕТ
 • ПЕНСИОНЕРИ
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛA
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 100 + 100 Mbps ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
 • Безсрочен договор

  18,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  17,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  16,00 ЛЕВА

ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ + ИНТЕРНЕТ
 • ИНВАЛИДИ
 • НАД 200 ЦИФРОВИ КАНАЛA
 • 20 HD КАНАЛА
 • НАД 60 РАДИО КАНАЛА
 • 100 + 100 Mbps ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
 • Безсрочен договор

  16,00 ЛЕВА

 • Едногодишен договор

  15,00 ЛЕВА

 • Двугодишен договор

  14,00 ЛЕВА

*всички цени са в лева
*ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС