За Нас

ИСТОРИЯ НА DOBRICH TELECOM PROVIDER

“Добруджа кабел “ ЕООД е създадена през 2000 г. ( фирмено дело № 800/2000 г. На Добрички окръжен съд ), с предмет на дейност: изграждане и поддържане на кабелни мрежи и системи на територията на Р България, както и всяка друга търговска дейност, позволена от законите на Р България.

Изграждането на кабелната мрежа започна в началото на май 2001 г. Окабеляването се извърши на 100 % в районите където има изградена канална мрежа на БТК и въздушно – където няма такава в районите с къщи.

Разпространение на аналогови и цифрови телевизионни програми

Основна дейност на компанията е разпространение на телевизионни програми чрез своята мрежа.

Добруджа кабел е единственият кабелен оператор в Добрич с мрежа до 860 MHz – т.е. най-широколентовата, което дава възможност да се предлагат повече ТВ програми.

Първите няколко години изградената кабелна мрежа бе коаксиална, като се използваха най-висококачествените магистрални и субмагистрални коаксиални кабели както и необходимите за това магистрални и субмагистрални усилватели. Това даде възможност да се предлагат над 80 аналогови ТВ програми,

От 2005 г започна многоетапно изграждане на оптична мрежа заменяща основните магистрални коаксиални трасета, която бе първата оптична мрежа в Добрич изградена основно за предлагане на услуги на домашни абонати. За две години изграждането на мрежата завърши като бяха изградени 36 оптични точки в основни райони на Добрич с основна цел – да се намали броя на каскадите на магистралните и субмагистрални усилватели. Резултатът е: по-малко усилватели, по-малко консумация, по-малко шум, по-високо качество на предлаганите услуги.

През 2005 г Добруджа кабел бе първата компания, която започна да предлага цифрова телевизия – 68 програми в кодиран вид чрез предлагане на цифрови приемници DVB-C. От пролетта на 2011 г броят на цифровите програми нараства на повече от 150 от които над 15 HD и всички в некодиран вид – т.е. ако абонатите притежават ТВ приемник с цифров тунер DVB-C, те могат да гледат всички тези програми без допълнително заплащане за цифров приемник.

Всичко това бе съпроводено както с внимателен избор на ТВ програми, които да се предложат на абонатите за да се предизвика интереса им, а оттам и да се увеличи броят на същите в мрежата на Добруджа кабел, а така също и с подписване на съответните договори с контрагентите на ТВ програми за авторските права за аналогово и цифрово излъчване.

През лятото на 2010 г започна поетапно дългосрочно развитие на оптичната мрежа с основна цел – FTTB ( оптичен кабел до всяка сграда ), което е последното стъпало преди най-върховата технология за мрежи – FTTH ( оптичен кабел до всеки дом ). За една година броят на оптичните точки нараства на 150, а за три – над 400.

Кабелната мрежа се състои от следните основни части:

  1. Главна станция
  2. Магистрален кабел – оптичен
  3. Районна оптична точка – ХЪБ
  4. Субмагистрален кабел – оптичен, коаксиален в съответния район
  5. Локална оптична точка – НОД
  6. Абонатен кабел

Сигналите от различни източници – IP ТВ програми и сателитни програми се приемат и обработват в Главната станция на “Добруджа кабел”. Всеки ТВ сигнал се разпространява на различна носеща честота ( отделен ТВ канал ) в кабела и се оформя самостоятелен честотен спектър, който чрез хибридна мрежа ( оптичен и коаксиален кабел ) се препредава към домовете или офисите на абонатите.

Главната станция е едно от звената на хибридната мрежа. От нейното технологично ниво в голяма степен зависи качеството на предлаганите услуги. Тя е в три части – аналогова ТВ, цифрова ТВ и Интернет. Аналоговата част съдържа 66 аналогови модулатора по системата PAL и високо ниво на съотношението сигнал/шум. Цифровата ТВ съдържа шестнадесет IP / QAM модулатора и 5 трансмодулатора от QPSK / QAM с общо 169 цифрово излъчвани програми. Частта Интернет се използва за обработване на данни.

Магистралните кабели ( оптични ) пренасят сигнала от Главната станция до съответните райони ( квартали ) на града.

Субмагистралните кабели ( оптични, коаксиални ) пренасят сигнали от районната оптична точка до абонатната мрежа.

Абонатните кабели ( коаксиални ) пренасят сигнали от локалната оптична точка до абонатите.

Крайни устройства за абонатите на цифрова ТВ и Интернет:

1. Цифрова ТВ – Сет – топ бокс

2. Кабелен Интернет – Wi Fi рутер

Доставка на висококачествен Интернет

От 2005 г Добруджа кабел предлага на своите абонати достъп до Интернет чрез технологията Docsis на фирмата Cisco, позволяваща услугата да бъде получена без прокарване на допълнителни кабели, а само с монтиране на кабелен модем на същия кабел по който се получава и ТВ сигнал. Тази технология се оказа не особено конкурентноспособна на фона на LAN технологията на конкурентните фирми основно поради ниските скорости.

През 2009 г бе направено проучване за развитите технологии за достъп до интернет и бяха изградени пробно два района в кв. Балик с технологията HCNA ( домашна кабелна мрежа за ТВ, Интернет и телефон по коаксиален кабел ). Предлаганите скорости са по-високи отколкото при LAN до 90 и дори до 250 Mbps и също по един единствен кабел с телевизията, но е все още нестандартна и прекалено скъпа.

През пролетта на 2011 г. Добруджа кабел започна изграждане на технология FTTB паралелно с развитието на оптичната мрежа. FTTB е изграждане на оптична мрежа до всяка сграда. Целта е да се премахнат всички въздушни кабели между сградите, премахване на коаксиалните мрежи и усилватели извън сградите, както и повишаване на качеството на услугите – намаляване на шумовете в ТВ сигнала и повишаване на скоростите в Интернет.

В резултат на тези действия към 01.03.2015г. Добруджа кабел предлага на своите абонати както 60 аналогови, така и над 25 цифрови транспондера с общо над 220 цифрови програми от които над 20 с HD качество.

За да отговорим адекватно на предизвикателството на националните оператори, които от месец април 2016 г предлагат услугата 4 G, Добруджа кабел предприе революционна стратегия като от 6 юни 2016 г осъществи две важни неща.

Първо – сключихме договор с националния оператор Макс Телеком за предоставяне на услугата 4 G на абонатите на DOBRICH TELECOM PROVIDER и

Второ – сменихме логото на фирмата на DTP – DOBRICH TELECOM PROVIDER , с което чрез името си отговаряме на предлаганите от нас услуги.

За избора на Макс Телеком главна роля изигра високото качество на услугата 4 G, тъй като цялата честотна лента на оператора се използва само за интернет, за разлика от останалите национални оператори при които лентата се разпределя за GSM, 2 G, 3 G и 4 G и скоростта на услугата интернет е много по-ниска.

При направените проби в Добрич се постигат скорости от 75 Mbps за сваляне и 20 Mbps за качване.

От 6 юни 2016 г DOBRICH TELECOM PROVIDER ще раздаде 1000 промоционални SIM карти на свои настоящи и нови абонати ползващи пакетна услуга телевизия и интернет.

Услугата 4 G ще е възможна да се ползва със SIM карта в 4 G телефон, със SIM карта във USB флаш, със SIM карта в HOT Spot ( бисквитка ) и със SIM карта в рутер. Последните три с всякакъв телефон с Wi Fi.

В момента нашите абонати вече имат възможност да наблюдават и над 18 камери на живо както в Интернет, така и в цифровата ТВ.

Във връзка с изменение в Закона за електронните съобщения обнародвано в Държавен вестник бр.29 от 21.04.2015г. и вътрешна заповед от 23.04.2015г. за задължително обявяване на брой абонати към 31 декември на всяка календарна година. Абонатите на “Добруджа Кабел” към 31.12.2015г. са както следва: нa телевизия – 2150, на интернет – 5800 .

ПОЛИТИКА НА DOBRICH TELECOM PROVIDER
по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда

През годините през които фирмата функционира тя успя да запази обхвата и да разшири обема си на дейност. Организационната структура, създаде възможност да бъдат поети и изпълнени ангажименти към клиенти/абонати за основната дейност на “ДОБРУДЖА КАБЕЛ”ЕООД: “Проектиране, изграждане и поддръжка на кабелни мрежи и системи. Доставка на интернет и цифрова телевизия по оптична мрежа”.
Нашата политика е да осигурим възможности на фирмата, да изпълни комплексна услуга, като местен кабелен оператор за гр. Добрич, на цени без конкуренция, без обвързващи договори и възможност за включване веднага.
Ние работим за осъществяване на нашата политика като разширяваме своята кабелна и
оптична мрежи и системи, чрез поддържане на ясни и коректни взаимоотношения с Община Добрич и Обществеността на града.
Нашето все по-добро представяне през годините ни осигурява дългосрочна перспектива
да демонстрираме своя професионализъм, но и отговорност към обществото, активно да съдействаме за осигуряването на по-голям достъп до информация за гражданите.
Спазването на качество и осигуряването на максимална безопасност за гражданите в този процес се дължи на нашата коректност и активна гражданска позиция, т.е. здрави и безопасни съоръжения, за широко обществено ползване. Ние вярваме, че спазването на нашата политика ще допринесе за просперитета и разширяването на дейността ни.
Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура и социално-ориентиран мениджмънт:
– Ние разчитаме на удовлетвореността на клиента – реагирайки бързо и гъвкаво на
новите възможности да запазим и разширим своите пазарни позиции;
− Ние познаваме добре конкурентните фирми и техния асортимент, чрез регулярни
проучвания и се стремим да създадем уникален облик на фирмата, посредством
постоянен стремеж и усилия към повишаване качеството и обхвата на нашите услуги, при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда;
− Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, базирани на партньорство, но и на критичност;
− Ние поддържаме и регулярно обновяваме оборудването и материално-техническата ни база;
− Ние ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване качеството на предлагани-
те услуги и продукти, като им предоставяме ясни правомощия, добра информираност, възможност за обучение и квалификация, социално-етично отношение в и
към създадените екипи;
− Ние осъществяваме периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган и
браншови споразумения, правим оценка за отражението им върху нашата дейност,
както и поддържаме непрекъснат контрол при приложението на изискванията според тях;
− В дейността си се стремим да опазваме околната среда и здравето на служителите
си.
С разработената и внедрена Система за управление в съответствие с ISO 9001:2008, BS
OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004 като практическа реализация на фирмената политика, ние поставяме на ръководството и персонала на фирмата с първостепенно значение следните цели:
Стр. 1 от 21. Обучение и прилагане на принципите и методите на разработената и внедрена Система за управление, структурирана в Наръчник на системата за управление и документирани Процедури от Системата за управление, обезпечаващи всички дейности на фирмата.
2. Точно и ясно дефиниране и съблюдаване на правата и задълженията на персонала.
Осигуряване на функционираща и ефикасна организация във всички сфери на дейност.
3. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите услуги
и продукти и труда на нашите специалисти, чрез прилагане на принципа на съпричастност към резултатите от дейността на дружеството.
4. Подобряване ефикасността и ефективността на извършваните дейности, чрез планиране и внедряване на организационни подобрения, увеличаващи ефективността на
работата на служителите.
5. Спазване на принципа на превантивност чрез провеждане на систематичен анализ и
решаване на възникналите проблеми – незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения и пропуски, засягащи неговата дейност.
6. Задоволяване в максимална степен на очакванията на клиентите чрез изграждане на
мрежа от обратни връзки по която необходимата информация достига до Управителя,
Представителя на ръководството и ръководните кадри.
7. Въвличане на нашите доставчици в процеса на подобрение на качеството, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти и услуги.
8. Спазване на правилата за безопасност на труда и осигуряване на здравословна работна среда, управление на здравето и безопасността на работното място. Предотвратяване на наранявания и заболявания, намаляване на риска от възникване на трудови
злополуки, подобряване на микроклимата и др.
9. Управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в
ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо
околната среда.
С изпълнението на горните цели гарантираме непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата.
В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители и служители от всички звена на фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление и активно да съдействат за нейното развитие.
Декларираме личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика, гарантираща правата и очакванията на клиентите/абонатите за качеството на предлаганите от нас услуги и продукти, за тяхното непрекъснато усъвършенстване и неизменно свързания с това устойчив просперитет и непрекъснато и систематично подобряване на постиженията на “ДОБРУДЖА КАБЕЛ” ЕООД. Текущите конкретни и измерими цели по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда се определят периодично при прегледа от ръководството.