voicer

Разговори

Говори свободно в мрежата на Voicer и изгодно с всички свои близки и приятели!

Със своя български мобилен номер 0999 или номер, прехвърлен от друг мобилен оператор, ще можеш да провеждаш разговори в страната и чужбина.

Съобщения

Чатът никога не е бил по-забавен!

Лесно и неограничено пращай Voicer съобщения като текст, снимка, глас или видео!

Видео разговори

Бъди по-близо до любимите си хора!

Вече няма просто да се чуваш с приятелите си, а ще се виждаш с тях по телефона без допълнително заплащане в мрежата на Voicer.