Камера 9 се намира на адрес ул."Ген. Колев" No:45.

Камера 9 намираща се на ул.Ген. Колев No:45.