Камера 5 се намира на адрес бул. Русия No:57.

Камера 5 се намира на адрес бул. Русия Nо:57