Камера 19 намираща се на пл.Свобода

Камера 18 намираща се на пл. \