Камера 14 намираща се на ул. "Христо Ботев"

Камера 14 намираща се на ул. \