Технически спецификации

INTERNET


 

Мерки за прозрачност с цел гарантиране на достъпа до отворен интернет

Регламент (ЕС) 2015/2120)

Осигуряване на отворен интернет

ДК третира еднакво целия трафик при предоставяне на услуги за достъп до интернет без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя, получателя или съдържанието, използваните или предоставените приложения или услуги и крайни устройства

Скорост

В рамките на локалната мрежа на ДК скоростта е ограничена от физическата връзка (ЛАН, оптика) и е максимално 100Mb. Такава е рекламираната от нас максимална скорост, която е споделена. Обикновено при средно натоварване на мрежата се постигат 75Mb – 95Mb. Такава скорост може да бъде достигната и в интернет пространството, но там факторите, които влияят са извън нашия контрол. В моменти на пиково натоварване скоростта може да намалее наполовина, а при DDOS атаки срещу нашето оборудване скоростта може да деградира значително. Клиентските устройства (WiFi рутери, компютри, мобилни устройства) обикновено са основната причина за значителна деградация на скоростта. В диапазона 2.4G скоростта трудно надвишава 20Mb, а при по-скъпите рутери, които има 5G се постигат на практика всичките 100Mb. Измерването на скоростта, чрез speedtest дава приблизителна оценка, в случай че се мери до сървъри в София, но следва да се има предвид, че резултатите зависят от ползвания браузър, ОС и компютър. ДК не предлага допълнителни услуги (IPTV, телефония) които могат да намалят максималната скорост.

Управление на трафика

ДК може да прилага мерки за управление на трафика на данни, основани на обективно различните технически изисквания за отделните категории трафик, както и в следните случаи:

Изпълнение на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и при спазване на законодателни мерки;
С цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
За предотвратяване и смекчаване на предстоящо претоварване на мрежата, когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства. В тези случаи достъпът на групи потребители може да бъде кратковременно ограничен и/или затруднен, до отпадане на необходимостта от ограничението.

Еквивалентните категории трафик на данни в посочените случаи се третират еднакво.
Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите при спазване на приложимото законодателство.

Правна защита

Всяко значително, непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели на услугата за достъп до интернет (скорост и други параметри за качество) и показателите, договорени с ДК, следва да се счита за несъответствие. Механизмът за наблюдение на съответствието се одобрява от КРС. При установено несъответствие ДК може да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода и услугата, през който е било налице неизпълнение на договорените нива за качество.