Настройки

Как да си настроим цифровия приемник ?

НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВИЯ ПРИЕМНИК

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСТРОЙКА НА ЦИФРОВ ПРИЕМНИК DIGI VIEW TORNADO HD

1. Убедете се, че приемника е включен към телевизора със Скарт, Чинч или HDMI кабел.

2. Изберете от менюто на телевизора съответния вход така, че на екрана да излезе менюто на приемника – HD Добруджа кабел

АВТОМАТИЧНА НАСТРОЙКА НА ПРИЕМНИКА

1. Натиснете „MENU”

2. Със стрелка надолу отидете на „Търсене на канали“

3. Със стрелка надясно отидете на „NIT търсене“

4. Натиснете „ОК“

5. Излиза меню, което предупреждава, че изтрива всички програми – натиснете“ОК“

6. Приемника започва „Търсене на канали“ и се изписват намерените програми

7. Когато търсенето завърши се показва програма „С 001“ – БНТ 1

8. С това автоматичната настройка е завършена.

ПОТРЕБИТЕЛСКА НАСТРОЙКА НА ПРИЕМНИКА

1. Влезте в сайта на Добруджа кабел www.dtp-bg.bg и от секция „Цифрова телевизия“ си изтеглете параметрите за настройка на цифров приемник – честота, скорост и модулация.

2. Натиснете „MENU”

3. Със стрелка надолу отидете на „Търсене на канали“

4. Със стрелка надясно отидете на „Ръчно търсене“

5. Натиснете „ОК“

6. Излиза меню „Ръчно търсене“ с активна секция „Честота ( kHz )

7. Въведете примерно – 386000

8. Със стрелка надолу отидете на „Симв скорост“ и въведете – 6900

9. Индикатора за Сила и Качество трябва да се оцвети в червено

10. Натиснете „ОК“

11. Изписват се намерените програми и се показва програмата с най-малък номер

12. Процедурата се повтаря за всички желани честоти.

13. С това ръчната настройка е завършена.

Препоръчително е в „Меню“ / „Програми“ / „Сортиране“ – да поставите отметката на LCN. По този начин програмите ще са подредени по тематика започващи от 001 с националните.

Модулацията за всички канали е QAM 256.