FAQ

1. Как да настроим рутер за да работи в мрежата на “Добруджа Кабел” ЕООД?
– Много лесно просто използвайте този линк и това ръководство

2. Ограничени портове:
25 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) е Интернет стандарт host-to-host имейл транспортен протокол и традиционно оперира с TCP порт 25. SMTP протокола се използва от повечето имейл системи, които изпращат поща
23 Telnet Mрежов протокол, който се използва в Интернет или локална мрежа с цел да осигури двупосочно интерактивно текстово ориентирано комуникационно средство с помощта на виртуална терминална конекция.
161 Simple Netwrork Management Protocol (SNMP) – протокол от приложния слой, който улеснява обмяната на контролна информация между мрежовите устройства.
137-139 NetBIOS е много стар интерфейсен и транспортен протокол, който се използва за установяване на сесии между два отдалечени компютъра
445 В Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 порта 445, се използва за пренос на данни (SMB)
515 порт 515 работи протоколLine Printer Daemon protocol/Line Printer Remote protocol (или LPD, LPR) е мрежов протокол за изпращане на задания за печат към отдалечен принтер

Ако имате други въпроси потърсете ни в facebook