Въпроси и отговори

Какво е LTE?
LTE означава LongTermEvolution. LTE е най-съвременната технология за мобилен, широколентов пренос на данни, която се отличава с по-ефективно използване на радиочестотния спектър и с много по-високи скорости на сваляне и качване на информация в интернет, в сравнение с 3G и 2G стандартите.


Какво е необходимо, за да получа 4G LTE услуга?
За да използвате 4G LTE услуга за пренос на данни е необходимо да имате 4G LTE съвместимо устройство, което отговаря на техническите интерфейси на крайните устройства.


От какво зависи качеството на 4G LTE услугата?Качеството зависи от зоната на покритие, натовареността на мрежата и използваното крайно устройство.


Какви са предимствата на 4G LTE услугите?С 4G LTE можете да изтеглите филм за минути, песни за секунди, да споделяте снимки или видео чат в реално време, или да играете игри с много участници без забавяне или прекъсване.


Гарантирани ли са скоростите на предлаганите услуги?Предлаганите услуги са с негарантирана скорост, която зависи от покритието и натовареността на мрежата, както и от крайното устройство, с което използвате услугата.


Ограничен ли е трафикът на предлаганите услуги?Месечният трафик е неограничен. След изчерпване на трафика на максимално-достижима скорост, преносът на данни се осъществява със скорост до 256 Kbps за сваляне и със скорост до 128 Kbps за качване.


Какъв IP адрес получавам?Получавате частен адрес. Това означава, че това не е реалният адрес, с който се представяте в интернет.


Предлага ли се статичен публичен IP адрес и при какви условия?Всеки клиент на Dobrich telecom provider , който ползва абонаментна програма, може да се възползва от допълнителната услуга статичен IP адрес. Услугата се заплаща и може да бъде заявена в офисите на DtP.


С какви операционни системи мога да използвам 4G LTЕ USB модем?Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.5, 10.6 и 10.7.Какво е 4G LTЕ мобилен WiFi рутер?


Мобилният WiFi рутер е безжичен рутер, който можете да ползвате като мобилен WiFi хотспот. Така можете да разполагате с бърз интернет навсякъде в мрежата ни на покритие – както у дома, така и когато пътувате, при това едновременно на до 8 крайни устройства. Това означава, че докато Вие сърфирате през лаптопа си, останалите членове на семейството Ви могат да ползват интернет на телефоните и таблетите си, без кабели, независимо дали сте вкъщи или на почивка!


С какви операционни системи мога да използвам мобилния WiFi рутер?
Мобилният WiFi рутер може да се свързва посредством WiFi към Вашия компютър. Не изисква инсталация на допълнителни драйвери или програми и следователно може да работи с различни операционни системи.

Как се свързвам чрез WiFi към мобилния WiFi рутер?Включете WiFi интерфейса на Вашия компютър или мобилен телефон. От списъка с WiFi мрежи изберете мрежата, която съвпада с ВашетоSSID. Натиснете бутона Connect. Трябва да въведете и Вашия WiFi ключ. Може да ги видите в меню Info, на дисплея на устройството.


Как да вляза в менюто за настройки (уеб интерфейса) на мобилния WiFi рутер?Може да влезете в менюто за настройки (уеб интерфейса) на устройството на адрес 192.168.8.1 с потребителско име admin и паролаadmin.


Как да сменя паролата и името на WiFi мрежата на мобилния WiFi рутер?Паролата и името на WiFi мрежата може да смените от менюто за настройки (уеб интерфейса) на устройството на адрес 192.168.8.1 (с потребителско име admin и парола admin), от меню Settings  WLAN ⇒ WLAN Basic Settings. Въведете желаното име на Вашата WiFiмрежа в поле SSID. Препоръчваме Ви да изберете метод за криптиране на мрежата WPA2-PSK от меню 802.11 authentication. В този случай, въведете желаната парола в поле WPA pre-shared key. Паролата трябва да бъде минимум 8 символа. За да запазите промените, изберете бутон Apply.


Как да възстановя фабричните настройки на мобилния WiFi рутер?За да възстановите фабричните настройки на устройството, натиснете и задръжте бутон Reset, докато дисплеят изгасне. Бутонът се намира под капака на устройството. След като извършите тази операция, персоналните настройки на устройството ще бъдат изтрити.


Какво е 4G LTE WiFi рутер?4G LTE WiFi рутер е безжичен рутер, с който можете да създадете и управлявате собствена WiFi мрежа и е идеалното решение за осигуряване на достъп до интернет за всички крайни устройства във Вашия дом или офис. WiFi рутерът не е свързан с фиксирана мрежа и е свободно преносим и така Вие можете да разполагате с бърз безжичен интернет навсякъде в мрежата ни на покритие.


С какви операционни системи мога да използвам WiFi рутера?WiFi рутерът се свързва посредством мрежов кабел или WiFi към Вашия компютър. Не изисква инсталация на допълнителни драйвери или програми и следователно може да работи с всички операционни системи.


Как да се свържа чрез WiFi към WiFi рутера?Включете WiFi интерфейса на Вашия компютър или мобилен телефон. От списъка с WiFi мрежи изберете мрежата, която съвпада с ВашетоSSID. Натиснете бутона Connect. Трябва да въведете и Вашия WiFi ключ. Записани са на стикер, залепен на гърба на устройство.


Как да вляза в менюто за настройки (уеб интерфейса) на WiFi рутера?Може да влезете в менюто за настройки (уеб интерфейса) на устройството на адрес 192.168.1.1 с потребителско име admin и паролаadmin.


Как да сменя паролата и името на WiFi мрежата на WiFi рутера?Паролата и името на WiFi мрежата може да смените от менюто за настройки (уеб интерфейса), достъпно на адрес 192.168.1.1(с потребителско име admin и парола admin), от меню Settings ⇒ WLAN  WLAN Settings. Въведете желаното име на Вашата WiFi мрежа в поле Name(SSID). Препоръчваме Ви да изберете метод за криптиране на мрежата WPA2-PSK, от меню 802.11 authentication. В този случай, въведете желаната парола в поле WPA pre-shared key. Паролата трябва да бъде минимум 8 символа. За да запазите промените, изберете бутон Apply.


Как да възстановя фабричните настройки на WiFi рутера?За да възстановите фабричните настройки на устройството, натиснете и задръжте бутон Reset за 3 секунди, докато всички индикатори започнат да мигат. След като извършите тази операция, персоналните настройки на устройството ще бъдат изтрити.
Какво е SIM карта?SIM (Subscriber Identity Module) е чип карта, която се поставя в устройство и служи за идентификация на потребителя в мобилната мрежа.

Какво да направя, ако SIM картата ми се повреди?В случай, че повредите Вашата карта или имате други технически проблеми с нея, моля, свържете се с Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0999 111.

Какво да направя, ако загубя или ми откраднат SIM картата?За да избегнете неоторизирано ползване на Вашата услуга, трябва незабавно да се обадите на Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0999 111, по всяко време и да съобщите за загубата или кражбата.
Как да променя / премахна PIN кода на SIM картата?PIN кода може да премахнете или промените от настройките на устройството, с което използвате SIM картата.
Какво се случва, ако сбъркам PIN кода си 3 пъти?В този случай трябва да използвате PUK кода на Вашата SIM карта, за да промените PIN кода.
Как мога да разбера своя PUK код?PUK кодът на Вашата SIM карта е отбелязан на пластичната карта, която Ви е предоставена при закупуване на 4G LTE услугата, която ползвате.


Защо устройството ми не разпознава SIM картата?Трябва да проверите дали картата е поставена правилно. В случай, че е поставена правилно, моля да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на телефон 0999 111.